Natalia Sarosiak

Założycielka pracowni Dużo Dobra, Oligofrenopedagog, Terapeutka ręki, Terapeutka Integracji Sensorycznej. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Socjoterapią, studia podyplomowe na kierunkach : Oligofrenopedagogika, Przygotowanie Pedagogiczne, Logopedia Ogólna i Kliniczna, Neurologopedia oraz kursy: Diagnoza i Terapia Procesów Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Terapia Ręki I i II stopnia, Trener Umiejętności Społecznych, Original Play I stopnia oraz kursy z zakresu edukacji leśnej, outdoorowej i bajkoterapi. Jestem pedagogiem z zamiłowania. Kocham pracę z dziećmi i niezmiennie fascynuje mnie ich ciekawość świata i otwartość. Lubię obserwować dzieci z boku, patrzeć jak pozwala im się odkrywać świat. Uwielbiam uczyć dzieci poprzez zabawę i doświadczanie. Jestem fanką edukacji na świeżym powietrzu i obcowania z przyrodą. Staram się czerpać z pedagogiki Marii Montessori, Reggio Emilia, Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia Bez Przemocy. Wierzę w ogromny potencjał dziecięcej ciekawości. Pozwalam dzieciom być dziećmi.

Alina Dąbrowska

Nazywam się Alina Dąbrowska, jestem neurologopedą, terapeutą karmienia, terapeutą miofunkcjonalnym, pedagogiem specjalnym. Ukończyłam pięcioletnie studia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W 2016 r. ukończyłam trzysemestralne studia podyplomowe na kierunku neurologopedia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Odbyłam półroczną praktykę w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. Od 15 lat roku prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną w placówkach oświatowych, poradniach i przychodniach, gdzie spotykam się z różnorodnymi formami zaburzeń w rozwoju mowy i komunikacji. Ostatnio moje zainteresowania zawodowe krążą wokół tematu pracy manualnej z pacjentem w obszarze ustno-twarzowym, z pacjentem ortodontycznym (terapia miofunkcjonalna), pracy z noworodkami i niemowlętami (z trudnościami w karmieniu, rozszerzaniu diety, wybiórczością pokarmową). Bliska jest mi filozofia holistycznego spojrzenia na trudności pacjenta, komunikacji NVC (Porozumienie bez przemocy wg Marshalla Rosenberga) oraz Rodzicielstwa Bliskości. Korzystam z tych nurtów w czasie terapii neurologopedycznej i komunikacji z drugim człowiekiem, tym małym i tym dużym. Uczestniczyłam w następujących kursach, szkoleniach: -Stymulacja traktu ustno-twarzowego -Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii - kinesiotaping medyczny - Integracja sensoryczna w logopedii -Metoda werbo-tonalna - Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania - Jak pomóc dziecku z afazją wczesnodziecięcą - Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE- I stopień - kurs Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona (I, II st.) - konferencja ,,Wczesna interwencja logopedyczna’’ -Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach duchu Rodzicielstwa Bliskości Prywatnie jestem mamą dwójki wysoko wrażliwych dzieci, wielką fanką kawy, książek biograficznych i psychologicznych. Interesują mnie tematy związane z wpływem emocji na nasze ciało, traumy - ich wpływ na funkcjonowanie człowieka oraz naturalne metody wspierające zdrowie. Od kilku miesięcy intensywnie zgłębiam tajniki aromaterapii i jej wpływu na funkcjonowanie człowieka, szczególnie w aspekcie emocjonalnym.

Małgorzata Batory-Dominiak

Ciepła, uśmiechnięta, cierpliwa, a do tego uwielbiana przez dzieci. Pedagog specjalny, specjalność: pedagogika terapeutyczna, pedagogika wczesnoszkolna, Terapeuta integracji sensorycznej, Terapeuta INPP, Provider – Terapeuta Integracji Bilateralnej, Terapeuta Ręki. Swoje umiejętności Małgosia zdobywała uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach : • Szkolenie II-go stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej; Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Certyfikat, Warszawa 2009 • Szkolenie I-go stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej; Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa 2009 • Dieta sensoryczna – optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi; Tracy Murnan Stackhouse, MA, OTR, Julia Wilbarger, Ph.D., OTR/L, Warszawa 2017 • Dieta sensoryczna – najnowszy model masażu Wilbarger; Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa 2013 • Małe dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej; Elementarne zasady obserwacji i terapii; aCentrum Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjny, Warszawa 2011 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym; Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa 2011 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej - ujęcie interdyscyplinarne Sympozjum zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa 2010 • Dysfunkcje integracji sensorycznej w autyźmie; Zbigniew Przyrowski, Warszawa 2010 • Dysfunkcje integracji sensorycznej u dzieci z ADHD; Zbigniew Przyrowski, Warszawa 2010 • Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej. Szkolenie online. Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO, Warszawa 2020 • Terapeuta INPP The Institute For NeuroPhysiological Psychology (Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska); uprawnienia do przeprowadzania diagnozy neurorozwojowej, oraz planowania terapii; Warszawa 2019 • Provider - Terapeuta Integracji Bilateralnej – program indywidualny, Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start Katarzyna Rychetsky; Szczecin 2019 • Szkoła Terapii Ręki I Edycja 2014; uprawnienia Terapeuty ręki© w pracy pedagogicznej z dzieckiem w ramach programu Szkoła Terapii Ręki© • Terapia ręki; aCentrum - EdukacyjnoRehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju, Warszawa 2010 • Trudności w pisaniu. Diagnoza i terapia ręki Zbigniew Przyrowski, Warszawa 2010 • Kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne uprawniający do samodzielnego prowadzenia zajęć. Integracyjne Centrum Treningowe, Małgorzata Mroziak, Warszawa 2013 • Dziecko wiotkie - praca z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowego Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno - Pedagogicznej, Renata Borowiecka, Warszawa 2009 • Kurs I-go stopnia „Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii” uprawniający do prowadzenia terapii EEGBiofeedback EEG Instytut Biofeedback, Warszawa 2009 • Kurs pedagogiki Marii Montessori; Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie-Bystrej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori, Warszawa 2009 • Podstawy Dogoterapii - wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów dogoterapii Polskiego Związku Dogoterapii, pedagogów, oligofrenopedagogów i logopedów pracujących w dogoterapii, szkoleniowców psów Polskiego Związku Kynologicznego Fundacja Pies dla Stasia, Warszawa 2007 • Kurs Opieki Paliatywnej „I ty możesz pomóc”, obejmujący zakres opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej i duchowej; Ośrodek Hospicjum Domowe w Warszawie, 2005

Oktawia Majewska

Doświadczenie naukowo-edukacyjne zdobywałam w różnorodnych miejscach: w laboratoriach chemicznych, w Centrum Nauki Kopernik, w przedszkolu i szkole, czy organizując zajęcia z dziedziny szeroko pojętego science dla dzieci i młodzieży. Rozszerzając swoje kompetencje dydaktyczne, jestem słuchaczem nauczania chemii, przyrody, geografii i biologii. I pewnie na tym się nie skończy:) W swojej pracy bazuję na ciekawości poznawczej dzieci. Korzystam z dostępnych odkryć neurobiologii, aby proces uczenia się był efektywny. Na zajęciach będziemy zadawać sobie pytania, odkrywać, działać samodzielnie bądź w grupach, dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Dla mnie świat jest piękny jako całość. Również nauka o nim jest fascynująca gdy możemy go badać z różnych perspektyw, nie ograniczając się do chemii, biologii czy fizyki. Dlatego preferuję interdyscyplinarność w odkrywaniu tajemnic wszechświata. Wszystko to ma sens tylko przy zachowaniu dobrych wzajemnych relacji. Bez dobrostanu mentora i odkrywców mózgi zamykają się na nowe doświadczenia.

Joanna Kitlińska-Stępień

Nazywam się Joanna Kitlińska-Stępień. Jestem szczęśliwą mężatką i mamą dwóch dorosłych już synów: Dominika i Mateusza. Zawodowo wspieram ludzi w powrocie do zdrowia poprzez pracę z ciałem i świadomością odczuć i emocji, ucząc samoregulacji. Realizuję to jako dyplomowany refleksolog, coach w duchu Zen Coachingu i jako Nauczyciel masażu Dotyk Motyla dr Evy Reich i praktyk Łagodnej Bioenergetyki. Przełomem w moim życiu były dla mnie lata 2013/2014, kiedy to uczestniczyłam w rocznym Treningu Zen Coachingu. Te doświadczenia sprawiły, że podjęłam decyzje o warsztatach delikatnej pracy z traumą w ciele. I tak przez lata regularnie brałam udział w wymianach z masażu Dotyk Motyla dr Evy Reich, szkoleniach pogłębiających z Łagodnej Bioenergetyki i superwizjach z Richardem Overly organizowanych w Warszawie. Wszystko po to, aby pogłębiać moją praktykę i zdobyć w 2017r. certyfikat Nauczyciela Masażu Dotyk Motyla . W ostatnich latach miałam przyjemność poprowadzić kilka szkoleń grupowych dla Rodziców, nauczycieli, ale też terapeutów, masażystów i ludzi pracujących zawodowo z ciałem. W swojej pracy z klientem kieruję się intencją bycia wspierającym Towarzyszem procesu i zasadą delikatności i łagodności w pracy z ciałem. " Mniej znaczy więcej”.