Płatność za terapię odbywa się z dołu za cały miesiąc, zgodnie z liczbą przeprowadzonych zajęć (przelewem na konto wskazane na fakturze).

Cykliczne zajęcia można bezpłatnie odwołać do godziny 16 poprzedniego dnia poprzez wiadomość SMS lub telefonicznie pod numer tel. : 796-221-793. Nie dotyczy to zajęć TUS i Wystrzałowych Eksperymentów. Za te zajęcia płatność jest stała- miesięczna. 

Niezgłoszenie nieobecności jest jednoznaczne z tym, że zajęcia się odbyły i pobierana jest za nie opłata według cennika.

Kwestie rezerwacji zajęć oraz płatności określa Regulamin 

Terapia ręki

110zł

Zajęcia trwają 50 minut.

Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej

500zł

Diagnoza składa się z dwóch spotkań: pierwsze spotkanie trwa około 2-2,5h i odbywa się najczęściej w godzinach porannych, drugie spotkanie z omówieniem diagnozy trwa około 1-1,5h i może odbyć się w dowolnych godzinach.

Terapia Integracji Sensorycznej

130zł

Zajęcia trwają 50 minut.

Diagnoza logopedyczna

300zł

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

140zł

Zajęcia trwają 50 minut.

Trening Umiejętności Społecznych TUS

360zł/mies

Zajęcia odbywają się od listopada do czerwca, raz w tygodniu i trwają 60 minut. Grupa 4-6lat : wtorki o 16:00, grupa 7-10lat: poniedziałki o 18:00. Opłata za cykl spotkań: miesięczna lub roczna.

Wystrzałowe eksperymenty

40zł lub 150zł/mies

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w soboty i trwają 60 minut. Grupa 5-6lat godz. 10:00, grupa 7-10 lat godz. 11:15. Opłata miesięczna abonamentowa.