Trening Umiejętności Społecznych TUS

Zajęcia TUS to zajęcia stymulujące rozwój emocjonalno-społeczny, które wywierają pozytywny wpływ na rozwój osobowości a także na prawidłowe funkcjonowanie w grupie. Przeznaczony jest dla wszystkich dzieci, którym kontakty z rówieśnikami i odnajdywanie się w grupie sprawiają trudność. W trakcie spotkań dzieci mogą nauczyć się wyrażania złości, asertywności i dbania o własne granice w taki sposób, który będzie akceptowany przez innych. Dzięki poznaniu prostych schematów zachowań, dzieci mogą lepiej zrozumieć kontakty międzyludzkie. Podczas zajęć opieramy się na założeniach Porozumienia bez Przemocy (NVC), kładziemy nacisk na budowanie bezpiecznych relacji. Pracujemy w kameralnych grupach sześcioosobowych.

Terapia ręki

Terapia ręki to znacznie więcej niż ćwiczenie pisania. Trudności grafomotoryczne wiążą się bardzo często z obniżonym napięciem mięśniowym, z problemami z czuciem powierzchniowym, koordynacją wzrokowo-ruchową czy innymi wyzwaniami posturalnymi. Sprawność ręki jest niesamowicie ważna w naszym codziennym życiu: myjemy się, ubieramy, jemy, dotykamy, piszemy, poznajemy świat.. istnieje także bezpośredni związek między rozwojem ręki, a rozwojem mowy. To dlatego, że w naszym mózgu istnieją blisko siebie dwa ośrodki, odpowiedzialne za ruchy ręki i za mowę (dlatego, gdy np. malujesz rzęsy, otwierasz buzię!). To właśnie dlatego terapia ręki wskazana jest także dla dzieci z problemami logopedycznymi lub dla dorosłych powracających do sprawności (np. po udarze). Poprawa koordynacji, koncentracji, regulacja emocji - to też nieoczywiste, ale ewidentne efekty terapii ręki. Co istotne, w terapii tej skupiamy się nie tylko na samej dłoni, ale na całej kończynie górnej, to podstawa do polepszenia ogólnej sprawności.

Logopedia i Neurologopedia

Zajmujemy się zajmuje się diagnostyką, profilaktyką i terapią logopedyczną. Pracujemy zarówno z dziećmi jak i osobami starszymi, a także z osobami po wypadkach komunikacyjnych/udarach. Podejmujemy współpracę również w zakresie terapii karmienia.

Integracja Sensoryczna

Prowadzimy diagnozę procesów Integracji Sensorycznej jak i terapie. Co to jest integracja sensoryczna ? Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych , napływających przez receptory. Oznacza, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie tworzy odpowiednią reakcję nazywaną adaptacyjną. Może to być odpowiedź ruchowa jak i myślowa. Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.

Wystrzałowe Eksperymenty

Są to zajęcia cykliczne na których dzieci mogą zgłębić ciekawy świat chemii, fizyki i biologii. Będziemy płynąć na fali dziecięcej, nieposkromionej ciekawości w świat nauki. Jak przystało na wszelkiej maści odkrywców nauczymy się przy okazji jak prowadzić obserwacje, jak wyciągać wnioski. Będziemy osiągać sukcesy, a błędy przekuwać w nowe pomysły i doświadczenia. Do tego wszystkiego będziemy się dobrze bawić w laboratorium 🙂