Obowiązuje od 1 października 2023 roku.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług terapii i zajęć oferowanych przez Dużo Dobra Natalia Sarosiak mieszczący się w Wólce Kozodawskiej, ul. Zielonej Łąki 1a
 2. W celu umówienia wizyty lub zmiany terminu należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub SMS na numer 796-221-793. Zgłoszenia na zajęcia TUS i Wystrzałowe Eksperymenty realizowane są również za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.duzodobra.pl. Odpowiedź zwrotna będzie zrealizowana  najszybciej jak to możliwe. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do soboty w godzinach 13:00-20:00.
 3. Konsultacje diagnostyczne, zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia dodatkowe zaczynają się o umówionej uprzednio godzinie. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie. Rodzice nie uczestniczący w zajęciach mają obowiązek odbierania dziecka o wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć.
 4. Spóźnienie klienta na umówione spotkanie skutkuje skróceniem zajęć o czas spóźnienia bez zmiany opłaty.
 5. Zajęcia trwają w zależności od wstępnych ustaleń: 50 lub 60 minut.
 6. Opłaty za zajęcia pobierane są za miesiąc z dołu, zgodnie z liczbą spotkań zrealizowanych w danym miesiącu. Płatność za zajęcia należy zrealizować do 10 dnia miesiąca, przelewem na konto o numerze PL 45 1140 2004 0000 3702 7995 2947.
 7. Nieobecność na zajęciach bez ponoszenia kosztów należy zgłosić do godziny 16:00 dnia POPRZEDZAJĄCEGO dzień spotkania. Późniejsze zgłoszenie nieobecności lub niepowiadomienie o nieobecności skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za zajęcia.
 8.  Informacje dotyczące spostrzeżeń nabytych w trakcie zajęć, są przekazywane ustnie podczas spotkania.
 9. Terapeuta ma prawo zrezygnować z prowadzenia terapii z pacjentem w przypadku niestosowania się do zaleceń lub częstych nieobecności.
 10.  Opiekun pacjenta ma prawo być obecny w pomieszczeniu podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia pomieszczenia, jeśli podnosi to jakość zajęć i efektywność terapii.
 11.  Prowadzenie terapii odbywa się zgodnie ze współczesną wiedzą, opartą na ciągłym doszkalaniu i podnoszeniu swoich kwalifikacji.
 12. Ze względu na charakter budynku w którym znajduje się pracowania Dużo Dobra oczekujący w poczekalni na swoje zajęcia zobowiązani są do zachowania ciszy.